WOIMA Finland Oy / CÔNG TY WOIMA – PHẦN LAN

WOIMA Corporation belongs to the same group of companies as does Prohoc. Its main focus is to develop the waste-to-energy and waste-to-fuel technologies in the small and medium scale range.

Công ty Woima và Prohoc là thành viên của cùng tập đoàn. Mục tiêu chính là phát triển công nghệ biến rác thành điện và nhiên liệu ở quy mô công suất trung bình và nhỏ.

WOIMA Corporation, with its vision of decentralized waste management, will not only revolutionize the way waste is handled today, but it will radically and readily improve local quality of life and empower people by utilizing waste as a commodity instead of discarding it as refuse. We will combine the Finnish engineering know-how in waste management with power plant design expertise to produce results that will completely change the competitive landscape in waste management. Our location in Vaasa, Finland, a world-renowned energy cluster capital, grants us access to the brightest minds and most experienced professionals in energy-related project businesses.

Với tầm nhìn về giải pháp quản lý rác thải phi tập trung, công nghệ của Woima không chỉ làm thay đổi cách thức xử lý rác thải hiện tại mà còn giúp cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của người dân địa phương bằng cách giáo dục họ cách thức tận dụng rác thải như một loại hàng hóa thay vì chỉ đơn thuần thải bỏ chúng. Woima sẽ kết hợp bí quyết công nghệ tốt nhất của Phần Lan trong lĩnh vực quản lý rác thải và thiết kế nhà máy phát điện để tạo ra những kết quả sẽ làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của các khu xử lý rác. Với lợi thế nằm ở thành phố Vaasa phía tây Phần Lan – thủ đô công nghệ năng lượng nổi tiếng thế giới – cho phép chúng tôi tiếp cận dễ dàng những công nghệ mới nhất và những chuyên gia giàu kinh nghiệm nhất trong các dự án liên quan đến năng lượng.

We can also draw from the knowledge that we and our partners have gathered from hundreds of power plants and waste management projects. Not to mention the fact that Finland is the world leader in waste-to-energy and biomass-to-energy solutions. Combining the Finnish world-class education system, decades of relevant experience and an inquisitive mind is the winning formula.

Kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm của Woima và các đối tác được đúc kết từ hàng trăm dự án quản lý rác và nhà máy điện mà chúng tôi đã thực hiện. Phần Lan được đánh giá là quốc gia hàng đầu thế giới về các giải pháp công nghệ biến rác và nhiên liệu sinh khối thành năng lượng. Cùng với đội ngũ nhân sự chất lượng cao được đào tào từ hệ thống giáo dục chất lượng toàn cầu của Phần Lan trong nhiều thập niên qua đã tạo nên sức mạnh cạnh tranh và công thức thành công của chúng tôi.

WOIMA Corporation is trailblazing company - so that's why trailblazing is one of our valuesOur arctic location, long distances and sparsely populated land automatically mean that we are highly dependent on energy. Since we do not have significant natural resources, such as oil, we have had to develop new ways to produce energy. And we have done it with sisu. Electricity, heat and fuel production capabilities are our lifeline. Simultaneously, they are amongst our most sought-after export products. We are pioneering different types of waste-to-energy and waste-to-fuel solutions that reduce our dependence on imported fuels and energy. This is part of our commitment towards sustainable economic growth and way of life. Long lifecycles and low maintenance costs are key factors here. Therefore, ‘Made in Finland’ is synonymous to ‘built to last’ and customers can take it for granted that if a product works in Finland, it will work anywhere.

Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của vùng tiếp giáp bắc cực bắc khiến chúng tôi phải phụ thuộc vào năng lượng để có thể sinh tồn. Chúng tôi không có nguồn tài nguyên thiên nào nào đáng kể, ví dụ như dầu mỏ, vì vậy cách duy nhất để tồn tại là phải liên tục nghiên cứu tìm ra những phương cách mới để tạo ra năng lượng. Năng lực sản xuất ra điện năng, nhiệt năng và nhiên liệu chính là cuộc sống của chúng tôi. Đồng thời những năng lực này cũng là những sản phẩm xuất khẩu quan trọng nhất của chúng tôi. Chúng tôi đang đi tiên phong để khám phá thêm nhiều phương cách khác nhau để biến rác thành năng lượng và nhiên liệu để giảm bơt sự phụ thuộc của chúng tôi vào năng lượng và nhiên liệu nhập khẩu. Đây là một phần trong cam kết của chúng tôi để hướng đến sự tăng trưởng kinh tế và đời sống bền vững. Tuổi thọ lâu dài và chi phí bảo trì thấp là những yếu tố cốt lõi mà chúng tôi theo đuổi. Những sản phẩm “Made in Finland” cũng đồng nghĩa với “xây dụng để trường tồn” và khách hàng có thể an tâm rằng nếu một sản phẩm hoạt động tốt ở Phần Lan thì nó sẽ hoạt động tốt ở bất cứ nơi đâu.

Thêm thông tin về công ty Woima chúng tôi, xin vui lòng vào địa chỉ www.woimacorporation.com

See more on www.woimacorporation.com

Our company presentation video with Business Finland

Read more: Woima decentralized waste-to-energy solution

All WOIMA downloadable content

If you want to book a meeting regarding opportunities in Vietnam, please get in touch with:

Henri Kinnunen
CEO

henri.kinnunen@woimacorporation.com
+358 40 835 8974

Contact WOIMA, if you see yourself as collaboration partner in saving the planet. Ask more about turning waste into wellbeing with WOIMA Circular Economy Solutions.

WOIMA Corporation small logo web

www.woimacorporation.com / https://www.recomill.com/

WOIMA Social Media accounts


  WOIMA Youtube channel

LinkedIn logo Woima Corporation  WOIMA LinkedIn page

Twitter logo Woima Corporation   WOIMA Twitter page

Facebook logo Woima Corporation   WOIMA Facebook page